ავტომატური შეპოხვის სისტემა

გთავაზობთ ავტომატური შეპოხვის სისტემას.რა უპირატესობები გააჩნია?

 

1. გარანტირებულად ხორციელდება ტექნიკის ყოველდღიურად შეპოხვა

 

2. საპოხი დანახარჯების ოპტიმიზაცია

 

3. ცვეთად ნაწილებზე დანახარჯების შემცირება

 

4. შეპოხვა შესაძლებელია ავტომატურად, ტექნიკის გაჩერების გარეშე

Published at: 24-06-2021
© Hydroscand 2021 - ყველა უფლება დაცულია