ხარისხი და გარემოს დაცვა

 ხარისხი

ჩვენი მიზანია - ავაშენოთ საფუძვლიანი და გრძელვადიანი ურთიერთობები ჩვენს კლიენტებთან, რაც განსაზღვრავს ჩვენს ხარისხის მაღალ დონეს.  ჩვენთვის ხარისხი არის როდესაც ჩვენი პროდუქცია და მომსახურება აკმაყოფილებს თქვენს მოლოდინს.   1999 წლიდან ჩვენ სერთიფიცირებულები ვართ სტანდარტის შესაბამისად SS-EN ISO-9001:2000.

გარემოს დაცვა

გარემო - არის შეუფასებელი და მისი დაცვა არის დამოკიდებული ჩვენს პატიოსნებაზე. ამიტომ ჩვენ  ვმუშაობთ გარემოს დაცვის პოლიტიკის შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს ნაკლები იყოს ზემოქმედება მასზე.  რათქმა უნდა, ჩვენ სერთიფიცირებული ვართ შესაბამისი სტანდარტის შესაბამისად SS-EN ISO-14001:2004